Image

Informații privind protectia datelor

Informații privind protecția datelor

Informații privind Protecția Datelor Simplu și concis
Despre noi și site-ul nostru
Noi, BSH Electrocasnice SRL, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21, Baneasa Center, etj. 1, sector 1, Bucuresti, suntem operatorul acestui site. Vă rugăm să folosiți informațiile de contact oferite pe pagina Informații despre Societate pentru a ne contacta. Informațiile noastre de contact se regăsesc pe pagina Informații despre Societate
Principiile noastre călăuzitoare
Abordăm cu foarte multă seriozitate aspectul privind protejarea informațiilor dumneavoastră. Prin urmare, datele dumneavoastră sunt prelucrate cu mare grijă și în strictă conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Au fost adoptate măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru protejarea tuturor site-urilor noastre împotriva riscurilor care derivă din prelucrarea datelor cu caracter personal. Partenerii noștri care ne sprijină în furnizarea acestui site au, de asemenea, obligația de a respecta aceste prevederi. Noi și partenerii noștri utilizăm cele mai noi măsuri de protecție tehnică pentru protejarea datelor dumneavoastră
Ce înregistrăm ca utilizare standard
Puteți folosi toate secțiunile site-ului nostru la care accesul nu este protejat, fără a vă dezvălui identitatea. Fiecare utilizare a site-ului nostru este înregistrată ca utilizare standard pentru a preveni atacurile, pentru a remedia erorile și pentru a investiga incidentele legate de securitate. Pentru mai multe informații referitoare la datele înregistrate în fișierele-jurnal, accesați secțiunea "Cum prelucrăm datele dumneavoastră".
Ce permisiuni deținem pentru prelucrarea datelor dumneavoastră
Respectăm confidențialitatea dumneavoastră. Prin urmare, prelucrăm datele dumneavoastră numai atunci când avem permisiunea de a face acest lucru. La sfârșitul acestor informații, veți găsi o sinteză a autorizațiilor legale corespunzătoare care stau la baza activității noastre de prelucrare a datelor. Bineînțeles că și dumneavoastră ne puteți acorda permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră, printr-un consimțământ explicit acordat pe site-ul nostru în legătură cu prelucrarea datelor. În alte cazuri, prelucrăm datele dumneavoastră deoarece legea ne autorizează acest lucru. În cazul în care, de exemplu, efectuați o comandă prin intermediul site-ului nostru, avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră pentru a putea îndeplini contractul respectiv. Același lucru se întâmplă atunci când folosiți alte servicii de pe site-ul nostru, care necesită prelucrarea datelor dumneavoastră. De asemenea, avem permisiunea de a prelucra datele dumneavoastră atunci când avem un interes legitim în acest sens. Un exemplu de acest fel ar fi datele înregistrate în fișierele-jurnal, pe care le colectăm pentru a ne asigura, printre altele, că site-ul nostru poate fi operat fără defecte (inclusiv că sunt asigurate funcțiile tehnice ale site-ului). În orice caz, vă vom informa în legătură cu orice prelucrare relevantă a datelor dumneavoastră cu caracter personal, interesele și drepturile dumneavoastră fiind, desigur, luate în considerare de fiecare dată cu ocazia unei astfel de prelucrări. În cazul în care aveți nelămuriri privind datele dumneavoastră cu caracter personal, ultima secțiune a acestor Informații privind Protecția Datelor conține o prezentare a drepturilor pe care le aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Permisiunile pe care le folosim și scopul folosirii acestora sunt prezentate în secțiunea care urmează. De asemenea, în aceeași secțiune puteți găsi informații mai detaliate privind modul în care datele dumneavoastră sunt colectate, prelucrate și utilizate pe site-ul nostru (respectiv tipul, aplicabilitatea și scopul prelucrării datelor).

Ce altceva ar trebui să știți:
Utilizatorii cu vârste sub 16 ani ne pot transmite date cu caracter personal numai cu acordul unui părinte sau tutore legal. Legislația aplicabilă privind protecția datelor poate stipula o limită de vârstă diferită în acest sens.

Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri, care nu sunt furnizate de noi. Noi nu putem influența modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate pe site-urile respective, sau respectarea de către acestea a prevederilor privind protecția datelor. Vă rugăm să țineți cont de orice Informații privind Protecția Datelor furnizate pe site-urile respective.
Prelucrăm datele dumneavoastră numai atunci când avem permisiunea de a face acest lucru

Secțiunea 2: Prelucrarea datelor pe site

Simplu și concis
Cum prelucrăm datele dumneavoastră (prezentarea site-ului, fișiere-jurnal, cookie-uri, înregistrarea activității etc.) În această secțiune vom prezenta tipurile de date pe care le prelucrăm în timpul utilizării site-ului nostru, inclusiv serviciile oferite pe site, precum și scopurile pentru care datele respective sunt folosite.
Prezentarea site-ului, datele înregistrate în fișierele-jurnal
Pentru ca site-ul să apară în browser-ul dumneavoastră de internet, folosim diferite dispozitive tehnice cu scopul de a ne asigura că întregul conținut (text, imagini, video etc.) este în permanență actualizat. În vederea îmbunătățirii în mod continuu a experienței dumneavoastră de utilizator, în special a vitezei de încărcare a site-ului, apelăm, de asemenea, la furnizori de servicii tehnice, care ne permit să oferim conținutul necesar pentru prezentarea site-ului (așa-numitele "Rețele de Distribuție de Conținut" – Content Delivery Networks sau CDN). Acești furnizori de servicii CDN acționează în numele nostru și au obligația de respecta instrucțiunile noastre pe baza unor contracte încheiate în acest sens. Datele astfel colectate vor fi folosite numai pentru afișarea conținutului site-ului în browser-ul dumneavoastră de internet și vor fi șterse imediat, după o stocare intermediară în sfera de aplicare a distribuției.

Din motive tehnice, de fiecare dată când browser-ul dumneavoastră de internet accesează site-ul nostru, acesta trimite automat informații către serverul nostru de internet (respectiv date înregistrate în fișierele-jurnal). Noi păstrăm câteva dintre aceste informații în fișierele-jurnal (log-uri), cum ar fi:

 • data accesului
 • ora accesului
 • URL-ul site-ului
 • versiunea de protocol https folosită
 • fișierele accesate
 • volumul de date transferate
 • tipul și versiunea browser-ului de internet
 • tipul sistemului de operare
 • adresa IP (anonimizată)

Datele înregistrate în fișierele-jurnal nu includ date cu caracter personal. Noi analizăm datele înregistrate în fișierele-jurnal numai când este nevoie, în cazuri determinate de anumite evenimente, în special pentru remedierea erorilor în funcționarea site-ului nostru sau pentru clarificarea incidentelor legate de securitate. Aceste date înregistrate în fișierele-jurnal sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată.

Uneori este necesar să colectăm suplimentar adresa IP a dispozitivului dumneavoastră, precum și date înregistrate în fișierele-jurnal, pentru remedierea erorilor sau pentru păstrarea dovezilor legate de incidentele de securitate. Aceste date sunt șterse odată ce eroarea a fost remediată sau incidentul de securitate a fost complet clarificat, ori dacă scopul inițial al prelucrării nu mai există din cauza altor factori. În cazul unui incident de securitate, vom transmite datele înregistrate în fișierele-jurnal către autoritățile de anchetă, de la caz la caz, în măsura în care acest lucru este permis și necesar.

Datele înregistrate în fișierele-jurnal sunt păstrate separat de alte date colectate în legătură cu utilizarea site-ului nostru.
Datele indicate în această secțiune sunt necesare pentru a putea pune la dispoziție site-ul, inclusiv serviciile oferite pe acesta, și pentru a permite utilizarea site-ului și a serviciilor oferite pe acesta în condiții de securitate.
Înregistrarea pe site-ul nostru
Vă puteți înregistra pe site-ul nostru pentru a folosi diferite servicii. În cadrul procesului de înregistrare, colectăm și prelucrăm următoarele detalii:

Detalii obligatorii:
 • Nume și prenume
 • Adresă de email
 • Parolă

Detalii opționale:
 • Titlu
 • Adresă poștală completă
 • Număr de telefon
 • Număr de telefon mobil
 • Data nașterii
 • Motivul care v-a determinat să ne căutați
 • Consimțământ explicit pentru primirea de mesaje publicitare și posibilitatea revocării.

Datele utilizatorilor înregistrați sunt păstrate de noi până la ștergerea contului de către utilizator. Utilizatorii înregistrați își pot șterge contul în orice moment, folosind setările din contul lor de utilizator. De asemenea, contul de utilizator permite utilizatorilor modificarea sau ștergerea în orice moment a anumitor informații furnizate la data înregistrării.
Utilizatorii înregistrați pot accesa servicii și oferte suplimentare.
Înregistrare comodă (opțiunea de conectare folosind contul de rețea socială)
Pentru a vă înregistra pe site-ul nostru, puteți folosi, de asemenea, varianta de înregistrare comodă (sau opțiunea de conectare folosind contul de rețea socială). Aceasta este disponibilă pentru diferite rețele sociale. Pentru a vă înregistra, veți fi redirecționat către site-ul rețelei sociale corespunzătoare, unde vă puteți înregistra cu datele dumneavoastră de acces. Astfel, se va face o conexiune între contul dumneavoastră de utilizator al rețelei sociale respective și contul de utilizator de pe site-ul nostru. Când se realizează conexiunea, noi primim automat datele necesare înregistrării din rețeaua dumneavoastră socială. Puteți afla ce date sunt transferate către noi din rețeaua dumneavoastră socială consultând informațiile privind protecția datelor și termenii de utilizare ai rețelei sociale corespunzătoare. Dintre aceste date, noi păstrăm și prelucrăm, pentru furnizarea serviciilor noastre, numai numele și adresa dumneavoastră de email.

Prin crearea conexiunii între cele două conturi de utilizator, nu mai este nevoie să vă înregistrați suplimentar pe site-ul nostru, dacă v-ați înregistrat deja în rețeaua dumneavoastră socială. În cazul acesta, un cookie va fi configurat în browser-ul de internet, fiind folosit la următoarea dumneavoastră vizită pe site în acest scop.

Folosim datele salvate cu ocazia înregistrării comode exclusiv în scopul furnizării serviciilor oferite pe site-ul nostru, în special a opțiunii de conectare folosind contul de rețea socială. Datele utilizatorilor înregistrați sunt păstrate de noi până la ștergerea contului de utilizator. Utilizatorii înregistrați își pot șterge conturile în orice moment, folosind setările din contul de utilizator. De asemenea, contul de utilizator permite utilizatorilor modificarea sau ștergerea în orice moment a anumitor informații furnizate la data înregistrării.
Cum ne puteți contacta
În cazul în care ne contactați în absența unei relații contractuale concrete (de ex. pentru a face o comandă) sau fără a fi înregistrat, oferim mai multe posibilități pur tehnice de a fi contactați prin intermediul site-urilor noastre, inclusiv posibilitatea de a fi contactați, printre altele, pe chat (automat).

Pentru a putea prelucra solicitarea dumneavoastră specifică formulată cu ocazia contactării noastre, vă putem ruga să furnizați anumite date cu caracter personal. Acestea includ, de exemplu, numele și adresa dumneavăastră de email, precum și alte informații, cum ar fi obiectul solicitării dumneavoastră și mesajul pe care doriți să îl comunicați. Opțional, pot fi furnizate adresa poștală și/sau numărul de telefon. Colectăm informațiile cerute pentru a putea rezolva solicitarea dumneavoastră în mod corespunzător.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pe această cale sunt folosite exclusiv în scopul în care ni le-ați oferit atunci când ne-ați contactat - în special pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră. Datele nu vor fi folosite în alte scopuri și nu vor fi transmise către terți fără acordul dumneavoastră expres. Fac excepție de la prevederea de mai sus – în măsura în care va fi necesar pentru a da curs cererii dumneavoastră – persoanele și societățile (de ex. societățile locale de servicii) care participă la derularea comunicării și furnizarea unui răspuns la cererea dumneavoastră. Dacă nu există obligația legală de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi șterse după prelucrarea solicitării.
În cazul în care ne contactați, vom folosi datele dumneavoastră numai pentru a vă prelucra solicitarea.
Buletin informativ (Newsletter)
Site-ul nostru oferă opțiunea de abonare la buletinul nostru informativ. Folosim un sistem de abonare de tip double opt-in, cu doi pași de confirmare a abonării, pentru a verifica dacă deținătorul unei adrese de email s-a înregistrat efectiv în vederea primirii buletinului informativ. Abonarea la buletinul informativ s-a realizat cu succes numai dacă deținătorul adresei de email a confirmat în mod expres activarea buletinului informativ făcând click pe link-ul din emailul de confirmare. Parcurgerea etapelor individuale ale procesului de abonare de tip double opt-in este înregistrată de noi în fișierele jurnal în scopul păstrării ca dovadă.

În cadrul campaniilor noastre de newsletter, folosim instrumente de analiză pentru a adapta buletinul nostru informativ la nevoile dumneavoastră, atât în scopuri publicitare, cât și pentru studii de piață. În acest sens, colectăm și prelucrăm date privind utilizarea de către dumneavoastră a buletinului nostru informativ trimis prin email. Atunci când deschideți un buletin informativ trimis de noi prin email, un fișier inserat în email (numit web beacon) se conectează la serverele noastre. Aceasta ne permite să stabilim dacă un buletin informativ trimis prin email a fost deschis și, dacă da, care a fost conținutul pe care s-a dat click. În plus, colectăm informații tehnice despre dispozitivul dumneavoastră terminal cu ajutorul căruia este vizualizat conținutul buletinului informativ trimis prin email (de ex. momentul vizualizării, tipul de browser și sistemul de operare). Folosim aceste date exclusiv pentru analiza statistică a campaniilor noastre de newsletter.

În cazul în care vă abonați pentru a primi buletinul nostru informativ și, prin urmare, sunteți de acord cu trimiterea acestuia către dumneavoastră, detaliile dumneavoastră vor fi folosite doar pentru a vă trimite buletinul informativ și pentru a analiza folosirea de către dumneavoastră a buletinului informativ trimis prin email. Aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment. Link-ul corespunzător este inclus în fiecare buletin informativ pe care vi-l trimitem. Vom consemna în baza noastră de date faptul că v-ați dezabonat de la buletinul informativ.
Folosim un sistem de abonare de tip double opt-in (cu doi pași de confirmare a abonării), pentru a proteja adresa dumneavoastră de email împotriva abuzurilor din partea terților.
Participarea la tombole/concursuri
Dacă vă înscrieți pentru a participa la o tombolă/concurs, vom păstra și folosi informațiile oferite de dumneavoastră cu scopul de a desfășura tombola/concursul respectiv, precum și orice acțiuni succesive. Datele pe care le colectăm în acest sens sunt în funcție de formularul de înscriere de pe pagina evenimentului respectiv.

Informațiile dumneavoastră sunt șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru derularea tombolei/concursului sau a oricăror acțiuni succesive.
Participarea la sondaje/recenzii
Derulăm sondaje pe site-ul nostru. În general, sondajele se efectuează anonim. În cazul în care, în mod excepțional, colectăm totuși datele dumneavoastră în cadrul unui sondaj, informațiile pe care le furnizați vor fi păstrate și folosite de noi în scopul derulării sondajului și acțiunilor succesive. Datele pe care le colectăm în acest scop sunt cele cerute în cadrul sondajului respectiv. Datele dumneavoastră vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru sondaj și acțiunile succesive, dacă este cazul.

Aveți, de asemenea, posibilitatea de a crea recenzii pe site-ul nostru pentru anumite produse. Datele pe care le colectăm în acest scop se regăsesc în formularul dedicat furnizat. În acest caz, se aplică reguli speciale, care vă vor fi anunțate separat, în cursul depunerii evaluării. Pentru gestionarea recenziilor, utilizăm un furnizor de servicii.
Paginile noastre de rețele sociale
Protejarea confidențialității dumneavoastră în timpul prelucrării datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Prelucrăm datele cu caracter personal care ne sunt transmise, acestea fiind colectate în cursul vizitei dumneavoastră pe pagina noastră de rețea socială (de ex. pagina de Facebook, pagina de Instagram/Pinterest), în mod confidențial și numai în conformitate cu prevederile legale.

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră colectate pe site-ul nostru de rețea socială revine operatorului site-ului respectiv de rețea socială (a se vedea exemplele de mai jos) și nouă. În măsura în care prelucrarea acestor date are loc în zona noastră de responsabilitate, vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări referitoare la protecția datelor și exercitarea drepturilor dumneavoastră în conformitate cu aceste informații privind protecția datelor.

Prelucrarea datelor de către Serviciul de Rețea Socială

Serviciul de rețea socială prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal imediat ce folosiți site-ul nostru corespunzător de rețea socială. Prelucrarea are legătură, între altele, cu următoarele procese de utilizare:

 • Vizualizarea unei pagini, a unei postări sau a unui clip video de pe o pagină
 • Urmărirea sau anularea urmăririi unei pagini
 • Aprecierea sau anularea aprecierii unei pagini sau a unei postări ori funcții similare
 • Recomandarea unei pagini într-o postare sau într-un comentariu
 • Adăugarea unui comentariu la, distribuirea sau adăugarea unei reacții la o postare de pe o pagină (inclusiv tipul reacției)
 • Ascunderea unei postări de pe pagină sau raportarea ei ca spam
 • De pe un alt site, efectuarea unui click pe furnizorul rețelei sociale, sau de pe o pagină web din afara furnizorului rețelei sociale, apăsarea unui link către o pagină.
 • Deplasarea mouse-ului peste denumirea sau fotografia de profil a unei pagini pentru o previzualizare a conținutului paginii.
 • Folosirea funcțiilor furnizorului rețelei sociale, precum site-ul, numărul de telefon, butonul "planificare traseu" sau orice alt buton de pe o pagină.
 • Informația privind modul în care s-a realizat conectarea, respectiv prin intermediul unui computer sau al unui dispozitiv mobil.

Puteți afla ce date cu caracter personal sunt colectate de furnizorul rețelei sociale, modul în care sunt prelucrate și ce drepturi privind protecția datelor aveți în raport cu furnizorul rețelei sociale în următoarele principii generale privind protecția datelor oferite de furnizorul rețelei sociale. Noi nu putem influența prelucrarea datelor de către furnizorul rețelei sociale ca urmare a sondajului efectuat.

Prelucrarea datelor de către noi

Pe site-ul pe care îl punem la dispoziție prin intermediul furnizorului rețelei sociale, acesta din urmă ne oferă acces la următoarele categorii de date:

 • Furnizorul rețelei sociale ne oferă acces la analize statistice conținând informații privind utilizarea site-ului nostru de rețea socială. Analizele accesibile nouă nu ne permit să analizăm comportamentul individual de utilizare al vizitatorilor site-ului. Noi putem vizualiza numai date centralizate (precum numărul de interacțiuni cu site-ul, aprecierile, urmăritorii, locația, grupul de vârstă, sexul, etc.), care ne oferă informații despre publicul nostru și despre utilizarea site-ului nostru de rețea socială. Nu ne sunt transmise datele utilizatorilor care stau la baza analizelor.
 • Putem stabili grupul țintă vizat pentru site-ul de rețea socială sau pentru articole individuale publicate pe site. Configurația are la bază criterii generale (de ex. grup de vârstă, limbă, regiune, interese) care pot fi folosite pentru a face legătura între conținutul nostru și anumite grupuri. Nu avem posibilitatea să ne adresăm personal utilizatorilor sau să îi identificăm personal pe baza datelor care ne sunt oferite de furnizorul rețelei sociale.
 • În cazul în care ne contactați direct prin intermediul furnizorului rețelei sociale sau interacționați cu noi în orice alt mod și ne transmiteți conștient date cu caracter personal (de ex. prin conectare directă la site-ul nostru de rețea socială), vom păstra și prelucra aceste date cu caracter personal în scopurile în care ni le-ați trimis.
 • Prelucrăm aceste date exclusiv în scopul de a face cunoscut grupului țintă conținutul site-ului nostru de rețea socială, precum și de a înțelege mai bine și optimiza utilizarea site-ului nostru de rețea socială.

De asemenea, nu putem influența prelucrarea datelor (pentru comunicarea acestor date în amonte) de către furnizorul rețelei sociale.
Pentru a afla în detaliu ce date cu caracter personal sunt colectate de la respectivul furnizor de rețea socială, modul în care acestea sunt prelucrate și drepturile privind protecția datelor de care beneficiați în raport cu respectivul furnizor al rețelei sociale, vă rugăm să consultați următoarele principii generale privind protecția datelor puse la dispoziție de furnizorul corespunzător de rețea socială:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SUA; https://www.facebook.com/policy.php; Facebook a aderat la Scutul de confidențialitate UE-SUA.

b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, SUA; httpss://twitter.com/privacy. Twitter a aderat la Scutul de confidențialitate UE-SUA.

c) Instagram, furnizat de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda, httpss://help.instagram.com/519522125107875

d) Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, Etajul 2, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, httpss://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

e) Snapchat pentru țările Uniunii Europene (UE), Spațiul Economic European (SEE) și Elveția: SNAP GROUP LIMITED 7-11 Lexington Street, Londra, Marea Britanie, W1F 9AF și pentru toate celelalte țări: SNAP Inc, 2772 Donald Douglas, Loop North Santa Monica, CA 90405 Statele Unite, SUA. SNAP Inc a aderat la Scutul de confidențialitate UE-SUA.

f) LinkedIn pentru țările Uniunii Europene (UE), Spațiul Economic European (SEE) și Elveția: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda și pentru toate celelalte țări: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, SUA. LinkedIn Corporation a aderat la Scutul de confidențialitate UE-SUA.

g) Xing SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germania, httpss://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Pentru informații referitoare la Scutul de confidențialitate UE-SUA, accesați link-ul: httpss://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Informații confidențiale atunci când folosiți unul dintre site-urile noastre de rețele sociale.
Ce tipuri de cookie-uri folosim și cum acționează acestea
Cookie-uri
Cookie-urile sunt fișiere-text de mici dimensiuni care sunt salvate în memoria browser-ului dumneavoastră. Cu toate acestea, cookie-urile nu pot fi folosite pentru a rula anumite programe sau pentru a transfera viruși într-un computer. Cookie-urile sunt instalate atunci când vizitați site-ul nostru sau un așa-numit pixel-cod / web-beacon determină instalarea unui cookie. Cu toate acestea, cookie-urile pot fi citite numai de serverul web din același domeniu din care au fost instalate la început.

Puteți vizualiza site-ul nostru și fără cookie-uri. Browserele de internet sunt adesea configurate pentru a accepta cookie-uri. Pentru a împiedica browserul dumneavoastră de internet să folosească cookie-uri, puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor prin intermediul setărilor din browserul dumneavoastră de internet și puteți șterge cookie-urile care deja au fost setate. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă poate ghida în dezactivarea și/sau ștergerea cookie-urilor din browserul dumneavoastră de internet. Vă rugăm să țineți cont de faptul că în urma dezactivării/ștergerii cookie-urilor, există posibilitatea ca funcțiile individuale de pe site-ul nostru să nu mai funcționeze conform așteptărilor. Cookie-urile care pot fi necesare pentru anumite funcții de pe site-ul nostru sunt indicate mai jos. În plus, dezactivarea/ștergerea cookie-urilor va afecta numai browserul de internet folosit în acest scop. Prin urmare, procesul de dezactivare/ștergere a cookie-urilor trebuie repetat corespunzător pentru orice alte browsere de internet.

În plus, există mai multe moduri de a împiedica instalarea unor anumite cookie-uri, fie prin selectarea lor în banner-ul nostru, fie individual la furnizorul corespunzător de servicii ale cărui instrumente le folosim în anumite scopuri. Vă indicăm cea de-a doua posibilitate în directă legătură cu instrumentul respectiv.

Cookie-uri specifice unei sesiuni online

În cadrul site-urilor pe care vi le punem la dispoziție, folosim cookie-uri specifice unei sesiuni online, pe care le stocăm pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați site-ul nostru – indiferent de ce anume selectați în materie de banner publicitar – și care sunt șterse automat de fiecare dată când închideți browser-ul de internet (adică atunci când închideți programul). Aceasta ne permite să vă oferim mai multe funcții pe site-ul nostru folosind informațiile din cookie-uri.

Folosim următoarele cookie-uri specifice unei sesiuni online datorită funcțiilor specifice ale acestora. Acestea nu includ date cu caracter personal și sunt folosite în următoarele scopuri:

 • pentru a asigura redarea fără erori a unui conținut video sau audio (de exemplu, pentru a reda videoclipuri Vimeo sau Youtube);
 • pentru a stoca temporar anumite date introduse de utilizatori (de ex. conținutul unui coș de cumpărături sau un formular online);
 • pentru a îmbunătăți ușurința utilizării și pentru măsurători statistice.

Cookie-uri specifice unei sesiuni online, pe care le folosim pentru anumite funcții și care conțin date cu caracter personal:

 • Cookie-uri specifice unei sesiuni online, care sunt folosite pentru identificarea sau autentificarea temporară a unui utilizator (de ex. printr-un ID folosit într-o sesiune online pentru salvarea temporară a conținutului coșului de cumpărături);

Cookie-urile specifice unei sesiuni online sunt șterse automat cel târziu la închiderea browser-ului de internet, dar în general la sfârșitul duratei de viață a respectivului cookie.

Cookie-uri persistente

Cookie-urile persistente sunt cookie-uri care rămân stocate în dispozitivul dumneavoastră chiar și după închiderea browser-ului dumneavoastră de internet. Folosim informațiile din aceste cookie-uri pentru a vă oferi funcții care îmbunătățesc comoditatea utilizării site-ului nostru (de ex. pentru a salva anumite preferințe ale utilizatorilor sau anumite setări de căutare sau de limbă), dar și pentru a analiza comportamentul dumneavoastră în calitate de utilizator al site-ului nostru și pentru a folosi aceste informații în scopul îmbunătățirii site-ului nostru (de ex. pentru detectarea erorilor) și personalizării mesajelor publicitare pentru dumneavoastră.

Datele cu caracter personal stocate în cookie-urile persistente pentru analizarea comportamentul dumneavoastră de utilizator sunt prelucrate numai cu acordul dumneavoastră, pe care vi-l puteți exprima la prima dumneavoastră vizită pe site-ul nostru prin intermediul banner-ului afișat acolo. Vă puteți revoca acordul privind prelucrarea datelor referitoare la comportamentul dumneavoastră de utilizator în orice moment, prin ștergerea tuturor cookie-urilor instalate în browser-ul dumneavoastră de internet. În acest caz, totuși, ar putea fi necesar să luați o nouă decizie privind utilizarea cookie-urilor în scopul sus-menționat prin intermediul banner-ului. De asemenea, vă puteți revoca acordul privind instrumentele individuale de analiză web/marketing, astfel cum se arată mai jos.

Datele obținute din cookie-urile persistente sunt stocate până la sfârșitul duratei de viață a cookie-ului respectiv sau până la ștergerea cookie-urilor de către dumneavoastră.
Site-ul nostru folosește cookie-uri și în această secțiune vă explicăm ce tipuri de cookie-uri folosim și ce date sunt create și prelucrate.
În cele ce urmează, vă vom explica detaliat tehnologiile pe care le folosim și partenerii cu care colaborăm pentru analizarea comportamentului dumneavoastră de utilizator:
Analize web (web analytics) în folosirea profilelor utilizatorilor
Folosim instrumente de analiză web (web analytics) în scopuri publicitare, de cercetare de piață și feedback de la utilizatori privind design-ul site-ului nostru (și, dacă este cazul, al buletinului informativ). În acest sens, folosim cookie-uri de analiză și/sau JavaScript pentru a colecta și prelucra datele privind vizita utilizatorilor pe site-ul nostru și folosirea link-urilor din buletinul informativ (dacă există). Colectarea datelor utilizatorilor și crearea unui profil al utilizatorului pe baza acestora se realizează folosind un cod de identificare a cookie-ului (cookie ID). Adresa dumneavoastră IP nu este colectată sau este anonimizată imediat după colectare. Prin urmare, nu este posibilă identificarea dumneavoastră directă din ID-ul folosit.

Mai jos sunt prezentate informații suplimentare în legătură cu instrumentele de analiză web pe care le folosim împreună cu partenerii noștri și în legătură cu modul în care puteți împiedica sau limita colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră de către un anumit instrument de analiză web.
Vizita dumneavoastră ne poate spune multe despre cât atrăgător este site-ul nostru ‒ de aceea folosim intrumente de analiză web, pentru îmbunătățirea continuă a site-ului nostru.
Adobe Analytics (Adobe Marketing Cloud)

Pentru analize web folosim Adobe Audience Manager und Adobe Tracking (“Adobe Analytics”), un serviciu oferit de Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlanda ("Adobe”). Informațiile referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru sunt transferate către serverele Adobe și analizate, revenind la noi numai sub formă de date cumulate. Aceste date ne permit identificarea tendințelor generale de utilizare a site-ului. Noi nu asociem profilele utilizatorilor rezultate cu numele dumneavoastră sau cu orice alte detalii care v-ar putea dezvălui identitatea, cum ar fi adresa dumneavoastră de email. Datele utilizatorilor sunt salvate de serviciul folosit pe o perioadă de maxim 37 de luni de la data colectării lor.

Opțiunea Opt-out (refuzarea/dezactivarea cookie-urilor): Vă rugăm să folosiți opțiunea opt-out (refuzarea utilizării/dezactivarea cookie-urilor) de pe site-ul Adobe dacă doriți să împiedicați colectarea datelor dumneavoastră de utilizator. Puteți găsi informații despre modul în care acționează cookie-urile Adobe Analytics și opțiunea opt-out accesând următorul link: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
Adobe Test & Target

Adobe Test & Target (serviciu pus la dispoziție de Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlanda, „Adobe“) funcționează pe baza testelor A/B. Aceasta înseamnă că persoanei care folosește site-ul nostru îi este prezentată o versiune a site-ului diferită de original (de ex. cu design și conținut modificate). Compararea celor două versiuni ne oferă informații despre care dintre versiunile site-ului nostru este preferată de utilizatori. La folosirea Adobe Test & Target, singurele informații ale dumneavoastră care sunt prelucrate nu pot fi folosite pentru a vă identifica. Este activată, de asemenea, anonimizarea IP, ceea ce înseamnă că adresa dumneavoastră IP este scurtată înainte ca Adobe Test & Target să efectueze orice prelucrare ulterioară. Nu asociem profilele utilizatorilor rezultate din aceasta cu numele dumneavoastră sau cu orice alte detalii care ar putea dezvălui identitatea dumneavoastră, cum ar fi adresa dumneavoastră de email.

Datele utilizatorilor sunt salvate de serviciul folosit pe o perioadă de maxim 37 de luni de la data la care au fost colectate.

Opțiunea Opt-out (refuzarea/dezactivarea cookie-urilor): Vă rugăm să folosiți următorul link dacă doriți să împiedicați colectarea datelor dumneavoastră de utilizator: https://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Puteți găsi informații despre modul în care acționează cookie-urile Adobe Analytics și opțiunea opt-out accesând următorul link: httpss://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
ChannelSight

Puteți cumpăra multe dintre produsele noastre direct, folosind hyperlink-urile corespunzătoare (de ex. butonul ”Cumpărare Online”) către magazinele online ale distribuitorilor colaboratori (de ex. funcția "Mergeți la site-ul distribuitorului"). Dacă accesați hyperlink-ul respectiv, mergând la pagina de produs selectată din magazinul online al distribuitorului, folosim cod Javascript și cookie-uri (respectiv monitorizarea conversiilor) pentru a înregistra faptul că ați accesat hyperlink-ul, precum și dacă ați cumpărat sau nu produsul din magazinul online al distribuitorului. Datele de utilizare astfel culese sunt folosite pentru a măsura nivelul de atractivitate al funcției "Mergeți la site-ul distribuitorului" și, dacă este cazul, în scopul stabilirii comisionului cu magazinul online al distribuitorului (respectiv marketing afiliat). Uneori magazinele online ale distribuitorilor ne plătesc un comision atunci când redirecționarea către acestea a potențialilor cumpărători și clienți are succes.

Colaborăm cu furnizorul de servicii ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Irlanda (www.channelsight.com) în scopul monitorizării. Informațiile referitoare la utilizarea de către dumneavoastră a funcției "Mergeți la site-ul distribuitorului" sunt transmise către serverele ChannelSight, analizate și primite înapoi, pentru a ne permite să evaluăm tendințele privind folosirea funcției "Mergeți la site-ul distribuitorului".

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că monitorizarea menționată mai sus este în directă legătură cu funcția "Mergeți la site-ul distribuitorului", unde vă vom informa direct în legătură cu intenția de utilizare a datelor. Folosind butonul "Mergeți la site-ul distribuitorului" de pe site-ul nostru, vă exprimați consimțământul privind înregistrarea inter-site a utilizării site-ului de către dumneavoastră și analiza acesteia de către noi în scopurile indicate, și în special privind colectarea datelor asociate cu aceasta de către ChannelSight și distribuitor, precum și privind transferul de date de la ChannelSight și distribuitor către noi. Datele utilizatorilor sunt șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru stabilirea comisionului și analiză.

Opțiunea Opt-out (refuzarea/dezactivarea cookie-urilor): Dacă doriți să împiedicați colectarea datelor dumneavoastră de utilizator prin intermediul Channelsight, vă rugăm să folosiți opțiunea opt-out de pe site-ul Channelsight accesând următorul link: httpss://www.channelsight.com/privacypolicy/
Mouseflow

Pentru îmbunătățirea site-ului nostru și a serviciilor pe care le oferă, înregistrăm mișcările mouse-ului și click-urile unor utilizatori ai site-ului nostru selectați aleator, adresa de IP fiind anonimizată.

Colaborăm cu furnizorul de servicii Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhaga, Danemarca, în scopul colectării acestor date ale utilizatorilor. Nu asociem profilele utilizatorilor rezultate din aceasta cu numele dumneavoastră sau cu orice alte detalii care ar putea dezvălui identitatea dumneavoastră, cum ar fi adresa dumneavoastră de email. Datele utilizatorilor sunt șterse în trei luni de la data colectării lor.

Opțiunea Opt-out (refuzarea/dezactivarea cookie-urilor): Dacă doriți să împiedicați colectarea datelor dumneavoastră de utilizator, vă rugăm să folosiți opțiunea opt-out de pe site-ul Mouseflow accesând următorul link: httpss://mouseflow.com/opt-out/
Marketing prin folosirea “profilelor de utilizator”

Folosim diferite instrumente de marketing pe site-ul nostru în cazul în care ne-ați acordat permisiunea în acest sens, de ex. prin consimțământul exprimat folosind banner-ul. Aceste instrumente de marketing ne permit să vă furnizăm informații în legătură cu produsele noastre de pe site-ul nostru și de pe alte site-uri, care v-ar putea interesa în timpul utilizării site-ului nostru. În acest scop, colectăm și prelucrăm datele privind comportamentul dumneavoastră de utilizator în timpul vizitării site-ului nostru, cum ar fi paginile vizitate, modelele de navigare, produsele cumpărate și date similare. Colectarea datelor dumneavoastră de utilizator și crearea unui profil de utilizator pe baza acestor date au loc prin salvarea datelor, folosind un cod de identificare a cookie-ului (cookie ID) sau alte tehnologii.

De asemenea, folosim instrumente de marketing de la parteneri. Partenerii noștri prelucrează datele dumneavoastră pe propria lor răspundere. Mai jos veți găsi informații în legătură cu tehnologiile pe care le folosim și partenerii cu care colaborăm, precum și informații despre cum puteți să împiedicați colectarea și prelucrarea datelor menționate mai sus. Ne vom referi separat la instrumentele de marketing pentru care suntem răspunzători.

Aceste instrumente de marketing au la bază principiul plasării reclamelor care prezintă relevanță pentru utilizatori atât pe site-urile noastre, cât și pe site-urile terților, care pot îmbunătăți rapoartele de performanță ale campaniilor și care împiedică vizualizarea de către un utilizator a acelorași reclame de mai multe ori. În plus, putem înregistra și dacă solicitările de reclamă au fost îndeplinite cu succes (conversii). Acest lucru se întâmplă, de exemplu, dacă un utilizator vede o reclamă plasată de noi și ulterior cumpără un produs folosind același browser de internet de pe site-ul nostru.

Atunci când ne vizitați site-ul, browser-ul dumneavoastră de internet stabilește automat o conexiune directă cu serverul respectivului furnizor de servicii. Prin această integrare, furnizorul de servicii primește informația că partea corespunzătoare a site-ului nostru a fost accesată sau că am făcut click pe o reclamă și transmite către noi evaluările corespunzătoare.

Dacă sunteți înregistrat la un serviciu al respectivului furnizor de servicii, acesta poate asocia vizita cu contul dumneavoastră. Chiar și dacă nu sunteți înregistrat la respectivul furnizor de servicii sau nu v-ați conectat, adresa dumneavoastră IP va fi transmisă tehnic către furnizorul de servicii în cadrul procesului tehnic descris mai sus, dacă este nevoie pentru furnizarea tehnică a serviciului. De exemplu, anumiți furnizori de servicii creează profile de utilizator și pentru utilizatorii neînregistrați sau neconectați, care nu sunt asociate unor conturi ale furnizorului de servicii pe baza datelor transmise. Puteți evita aceasta dacă nu accesați conținutul corespunzător de pe site-ul nostru (de ex. clipuri video ale terților).

De asemenea, folosim tehnologie pentru a îmbunătăți calitatea anunțurilor noastre. Aceasta implică rularea anunțurilor numai pentru utilizatorii cu un potențial interes față de produsele și serviciile noastre cărora li se face publicitate sau pentru utilizatorii cu câteva caracteristici abstracte (așa-numitul "custom audience", public personalizat).

În continuare, vă oferim informații despre furnizorii unor astfel de instrumente de marketing folosite de noi, despre regulamentul lor privind protecția datelor și despre modul în care puteți – în raport cu furnizorii respectivi – să împiedicați permanent colectarea datelor de utilizator. În plus, pentru a împiedica folosirea cookie-urilor de către browser-ul dumneavoastră de internet, puteți, de asemenea, dezactiva utilizarea cookie-urilor direct din setările browser-ului dumneavoastră de internet și puteți șterge cookie-urile care au fost deja instalate. Vă rugăm să luați în considerare faptul că prin această măsură nu sunt șterse profilele de utilizator deja create de furnizor, ci doar este împiedicată colectarea viitoare a altor date de utilizator.
Google Ad Server

Folosim instrumentul de marketing online Google Ad Server (fostul DoubleClick) aparținând Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Datele utilizatorului vor fi șterse după 540 de zile de la data colectării. Pentru informații suplimentare în legătură cu DoubleClick, vă rugăm să accesați link-ul: httpss://www.google.de/doubleclick sau să consultați politica generală de confidențialitate Google accesând link-ul: httpss://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Folosim instrumente de marketing online de la Google pe propria noastră răspundere. În acest sens, am stabilit de comun acord cu Google, printr-un contract de protecție a datelor, că datele clienților noștri nu pot fi prelucrate decât pe baza instrucțiunilor noastre și, de asemenea, că acestea nu pot fi transferate unor terți și că trebuie să beneficieze de suficientă protecție tehnică.
Opțiunea Opt-out (refuzarea/dezactivarea cookie-urilor): Dacă doriți să împiedicați permanent colectarea datelor de utilizator, Google oferă un plugin pentru diferite browsere de internet: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Pentru a dezactiva numai anunțurile pe bază de categorii de interese, puteți bloca folosirea cookie-urilor terților sau a cookie-urilor provenind de la domeniul "www.googleadservices.com", ori puteți dezactiva anunțurile pe bază de categorii de interese folosind următorul link: httpss://www.google.de/settings/ads
Facebook Pixels and Custom Audiences

Folosim instrumentele de marketing online "Facebook Pixels and Custom Audiences" aparținând Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, și Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, dacă sunteți rezident într-o țară din UE ("Facebook").

Facebook prelucrează datele dumneavoastră pe propria răspundere privind protecția datelor, pe baza politicii Facebook referitoare la utilizarea datelor. Puteți găsi informații în legătură cu Facebook ads și Facebook pixels accesând următoarele link-uri: httpss://www.facebook.com/policy și httpss://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Opțiunea Opt-out (refuzarea/dezactivarea cookie-urilor): Dacă doriți să împiedicați permanent colectarea datelor de utilizator, vă rugăm să folosiți următorul link: httpss://www.facebook.com/ads/preferences/. În calitate de utilizator înregistrat Facebook, puteți, de asemenea, să configurați ce tipuri de anunțuri primiți pe Facebook. Accesați următorul link: httpss://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Google Ads & Remarketing

Acest site folosește instrumentele de marketing online "Google Ads & Remarketing" aparținând Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google a aderat la Scutul de confidențialitate UE-SUA, httpss://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Folosim instrumentele de marketing online furnizate de Google pe propria noastră răspundere.

În general, cookie-urile folosite în cadrul acestui serviciu își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu urmăresc să vă identifice personal. Google doar ne oferă evaluări statistice. Google prelucrează informațiile dumneavoastră în conformitate cu politica Google privind utilizarea datelor. Pentru mai multe informații, accesați următorul link: httpss://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Opțiunea Opt-out (refuzarea/dezactivarea cookie-urilor): Dacă doriți să împiedicați permanent colectarea datelor de utilizator, Google oferă un plugin pentru diferite browsere de internet: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Pentru a dezactiva anunțurile pe bază de categorii de interese, puteți bloca folosirea cookie-urilor terților sau a cookie-urilor provenind de la domeniul "www.googleadservices.com", ori puteți dezactiva anunțurile pe bază de categorii de interese folosind următorul link httpss://www.google.de/settings/ads. De asemenea, publicitatea pe bază de categorii de interese poate fi dezactivată și accesând link-ul https://www.aboutads.info/choices în cazul în care furnizorul face parte din campania de autoreglementare "About Ads" (Despre Anunțuri).
Oracle BlueKai

Acest site folosește platforma pentru managementul datelor ("Serviciul DMP") "Oracle BlueKai" aparținând ORACLE Deutschland B.V & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Munchen ("Oracle").

Folosim acest serviciu DMP pe site-ul nostru ca instrument de marketing pentru a vă furniza informații în legătură cu produsele noastre aflate pe site-ul nostru și pe site-urile altor furnizori, care ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră în timpul folosirii site-ului nostru. Oracle ne oferă evaluări statistice în acest scop.

De asemenea, serviciul DMP ne oferă profile de utilizator multi-dispozitiv și multi-context (datele DMP), astfel încât putem afla mai multe informații despre utilizatorii site-ului nostru. Oracle prelucrează datele DMP în conformitate cu următoarea Politică privind Utilizarea Datelor: httpss://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html. Nu folosim aceste date DMP pentru a vă identifica personal.

Opt-out: Pentru a împiedica permanent colectarea datelor de utilizator, vă rugăm să folosiți următoarele link-uri: httpss://datacloudoptout.oracle.com/#optout sau https://www.youronlinechoices.eu/.
Serviciile Nielsen Marketing Cloud

Acest site folosește platforma pentru managementul datelor ("Serviciul DMP") "Nielsen Marketing Cloud" aparținând The Nielsen Company (UK) LLC, Nielsen House, Oxford Business Park South, John Smith Drive, Oxford OX4 2WB, Marea Britanie ("Nielsen").

Folosim acest serviciu DMP pe site-ul nostru ca instrument de marketing pentru a vă furniza informații în legătură cu produsele noastre aflate pe site-ul nostru și pe site-urile altor furnizori, care ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră în timpul folosirii site-ului nostru. Nielsen ne oferă evaluări statistice în acest scop.

De asemenea, serviciul DMP ne oferă profile de utilizator multi-dispozitiv și multi-context (datele DMP), astfel încât putem afla mai multe informații despre utilizatorii site-ului nostru. Nielsen prelucrează datele DMP în conformitate cu Politica privind Utilizarea Datelor. Pentru mai multe informații, accesați următorul link: httpss://www.nielsen.com/us/en/legal/privacy-statement/exelate-privacy-policy/nielsen-marketing-cloud-privacy-notice/. Nu folosim aceste date DMP pentru a vă identifica personal.

Opțiunea Opt-out (refuzarea/dezactivarea cookie-urilor): Dacă doriți să împiedicați permanent colectarea datelor de utilizator, vă rugăm să folosiți următoarele link-uri:
httpss://sites.nielsen.com/legal/privacy-statement/exelate-privacy-policy/opt-in-opt-out/, https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN,
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
sau
https://www.youronlinechoices.eu/.
Rețele sociale și alte rețele și servicii similare
Conținutul de pe site-ul nostru poate fi partajat pe rețelele sociale folosind butoanele integrate pentru platforme de comunicare socială. Toate butoanele pentru platforme de comunicare socială care facilitează partajarea conținutului sunt integrate folosind simple hyperlink-uri în locul plugin-urilor de rețele sociale dezoltate de furnizorii de rețele sociale. Prin aceasta ne asigurăm că datele dumneavoastră nu sunt automat transmise serverelor de rețele sociale de îndată ce ați accesat site-ul nostru. În plus, atunci când partajați conținut de pe site-ul nostru, noi doar transmitem informația către rețeaua socială care trebuie să difuzeze conținutul respectiv (de ex. link-ul către conținutul pe care doriți să îl distribuiți). În acest context, noi nu transferăm date cu caracter personal.

În același timp, pe rețelele sociale există și link-uri simple către site-urile noastre. Dacă urmați un link de la site-ul nostru către o rețea socială, sau dacă vă conectați la rețeaua dumneavoastră socială pentru a partaja conținut de pe site-ul nostru, datele dumneavoastră sunt prelucrate de către furnizorul rețelei sociale respective.

Dacă sunteți înregistrat și v-ați conectat la alte rețele sau servicii care necesită înregistrare în timpul utilizării site-ului nostru sau a funcțiilor individuale (de ex. Vimeo, YouTube), este posibil ca respectiva rețea/serviciu să colecteze informații despre utilizarea rețelei/serviciului de către dumneavoastră sau să adopte setări, cum ar fi starea de clipuri video redate/în curs de redare. Cu toate acestea, datele respective sunt colectate numai de către respectiva rețea/serviciu, conform propriei răspunderi privind protecția datelor, și sunt prelucrate de către furnizorul respectiv.

Pentru informații în legătură cu scopul și aplicabilitatea colectării datelor, cu prelucrarea și folosirea ulterioară a acestora de către furnizorul rețelei sociale, precum și în legătură cu drepturile dumneavoastră asociate și opțiunile de configurare a setărilor pentru protejarea dreptului dumneavoastră la viața privată, vă rugăm să consultați Informațiile privind Protecția Datelor puse la dispoziție de către respectivul furnizor.
Partajați conținut de pe site-ul nostru pe rețelele sociale fără compromiterea datelor dumneavoastră.
Căutarea distribuitorilor folosind serviciul Hărți Google
Una dintre funcțiile pe care le aveți la dispoziție în calitate de utilizator al site-ului nostru este o hartă care indică distribuitorii cu care colaborăm din zona dumneavoastră. Folosim serviciul Hărți Google pentru a afișa această hartă. Hărți Google este un serviciu furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Pentru detalii în legătură cu modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal la utilizarea serviciului Hărți Google, accesați următorul link: httpss://policies.google.com/privacy

Dacă doriți să afișați distribuitorii cu care colaborăm din zona dumneavoastră, trebuie să precizați o locație, fie introducând manual locația dumneavoastră, fie permițând determinarea automată a acesteia prin funcția de geolocalizare de pe browserul dumneavoastră de internet. Datele cu caracter personal nu sunt prelucrate în cazul în care introduceți această informație manual, cu condiția să nu precizați adresa dumneavoastră de domiciliu. Identificarea automată a locației prin funcția de geolocalizare de pe un browser de internet necesită prelucrarea adresei dumneavoastră IP. Avem permisiunea de a prelucra informațiile dumneavoastră în acest context, cu consimțământul dumneavoastră, care este solicitat de browserul dumneavoastră de internet în momentul accesării hărții. Nu vom salva adresa dumneavoastră IP în acest context.
Cazuri în care transmitem datele dumneavoastră
Colaborăm cu un număr de furnizori de servicii pentru implementarea și operarea site-ului nostru. Am selectat acești furnizori de servicii cu atenție și am încheiat un acord privind protecția datelor cu fiecare furnizor de servicii în parte pentru a păstra informațiile în siguranță.

Furnizorii de servicii cu care colaborăm pentru implementarea și operarea site-ului nostru sunt:

 • Furnizor de servicii pentru servicii de găzduire web, inclusiv servicii tehnice asociate (de ex. controlul și măsurarea performanței, rețele de distribuție de conținut)
 • Furnizor de servicii pentru furnizarea de funcționalități suplimentare pentru site-ul nostru (de ex. clipuri video pentru produse, catalog flip Issu)
 • Furnizor de servicii pentru servicii de programare
 • Furnizor de servicii pentru servicii de vânzare și marketing
 • Furnizor de servicii pentru servicii de operare a unei linii de asistență telefonică

Transmitem datele dumneavoastră către alți destinatari numai dacă acest lucru este necesar pentru executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, în baza căruia avem, sau destinatarul are un interes legitim privind divulgarea datelor dumneavoastră, sau în baza căruia v-ați exprimat acordul privind transmiterea datelor respective. În astfel de cazuri, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu regulamentul privind protecția datelor al destinatarului respectivelor date ale dumneavoastră. Printre acești destinatari se numără furnizorii de servicii și alte societăți din grupul nostru de societăți. De asemenea, datele pot fi transmise și altor destinatari, în cazul în care avem obligația de a proceda astfel pe baza prevederilor legale sau a unui ordin administrativ ori hotărâri judecătorești executorii.

Alți destinatari ai datelor dumneavoastră sunt:

 • Agenți de expediere pentru livrarea/colectarea produselor
 • Furnizorii de servicii de procesare a plății
 • Furnizorii de servicii de gestionare a creanțelor
Toți furnizorii de servicii care prelucrează datele dumneavoastră în legătură cu site-ul nostru sunt selectați cu atenție și obligați să respecte standardele de protecție a datelor.
Punctul dumneavoastră de contact pentru toate întrebările referitoare la protecția datelor
În cazul în care aveți orice întrebări referitoare la protecția datelor sau la exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți folosi următoarele informații de contact pentru a lua legătura direct cu responsabilul nostru pentru protecția datelor:


BSH Electrocasnice SRL
Responsabilul cu Protecția Datelor
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21, Baneasa Center, etj. 1, sector 1,
Bucuresti, Romania
Data-Protection-RO@bshg.com
Vă rugăm să nu ezitați să luați legătura cu responsabilul nostru cu protecția datelor în cazul în care aveți întrebări referitoare la protecția datelor
Modificări aduse acestor Informații privind Protecția Datelor
Aceste Informații privind Protecția Datelor reflectă starea actuală a activității de prelucrare a datelor pe site-ul nostru. În cazul unor modificări aduse activității de prelucrare a datelor, aceste Informații privind Protecția Datelor vor fi actualizate corespunzător. Vă vom pune întotdeauna la dispoziție cea mai recentă versiune a acestor Informații privind Protecția Datelor pe site-ul nostru, pentru a vă putea informa în legătură cu sfera de aplicare a prelucrării datelor pe site-ul nostru.

Secțiunea 3: Drepturile utilizatorului

Informații suplimentare în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (GDPR) Simplu și concis
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Operațiunile de prelucrare a datelor de mai sus au la bază următoarele:

 • o permisiune legală, în conformitate cu Art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) 2016/679:
  - Înregistrarea pe site-ul nostru
  - Efectuarea de cumpărături pe site-ul nostru
  - Înregistrarea comodă (Opțiunea de conectare folosind contul de rețea socială)
  - Programarea online a unei reparații
  - Participarea la tombole/concursuri
  - Participarea la sondaje, recenzii
  - Participarea la evenimente
  - Folosirea site-ului nostru ca partener de afaceri
 • o permisiune legală, în conformitate cu Art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul (UE) 2016/679:
  - Asigurarea condițiilor tehnice pentru prezentarea site-ului (de ex. Rețele de distribuție de conținut)
  - Funcții suplimentare ale site-ului (de ex. clipuri video referitoare la produs, catalog flip Issu)
  - Date înregistrate în fișierele jurnal
  - Contactați-ne
  - Programarea online a unei reparații (prelucrarea datelor pentru verificarea adresei)
  - Folosirea site-ului nostru ca Partener de Afaceri (Opțiunea de livrare la domiciliu)
  - Cookie-uri specifice unei sesiuni online și cookie-uri persistente pentru asigurarea unor funcții de confort
  - Statistici pe sesiune
 • consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu Articolul 6(1)(a) din Regulamentul (UE) 2016/679:
  - Căutare distribuitor folosind Google Hărți
  - Buletin informativ
  - Cookie-uri persistente pentru înregistrarea comportamentului de utilizator
  - Web Analysis și Marketing
  • Adobe Analytics
  • Adobe Test & Target
  • Channel Sight
  • mouse flow
  • DoubleClick
  • Facebook Pixels și Custom Audiences
  • Google Ads & Remarketing
  • Oracle BlueKai
  • Nielsen Marketing Cloud
Drepturile dumneavoastră

În cazul în care aveți orice întrebări în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, mai jos veți găsi o descriere a drepturilor dumneavoastră:

Dezabonare de la primirea comunicărilor cu conținut promoțional

Dacă doriți să revocați consimțământul dumneavoastră privind primirea publicității electronice (newsletter), puteți folosi link-ul de dezabonare poziționat în josul emailului corespunzător.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor

Vă rugăm să folosiți următoarele canale de contact pentru solicitările dumneavoastră:

I. Consumatori: Vă rugăm să folosiți Formularul Web de Solicitare Date de către Consumatori accesând link-ul: httpss://datarequest.bsh-group.com/ro/form?c=ro

II. Distribuitor/Furnizor/Furnizori de servicii și angajații lor: Vă rugăm să luați legătura cu departamentul nostru local de vânzări sau achiziții

III. Angajații noștri: Vă rugăm să luați legătura cu departamentul local de Resurse Umane

 • Dreptul dumneavoastră de a fi informat în legătură cu datele dumneavoastră: Vă vom pune la dispoziție informații în legătură cu datele pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, la cerere.
 • Dreptul dumneavoastră de a corecta și completa datele dumneavoastră: Vom corecta informațiile greșite în legătură cu dumneavoastră, în cazul în care ne notificați acest lucru. Vom completa datele incomplete, în cazul în care ne notificați acest lucru, cu condiția ca aceste date să fie necesare pentru scopul propus al prelucrării datelor dumneavoastră.
 • Dreptul dumneavoastră de șterge datele dumneavoastră: Vom șterge informațiile pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră, la cerere. Cu toate acestea, anumite date vor fi șterse numai după trecerea unei perioade de păstrare prestabilite, de exemplu pentru că avem obligația de a păstra datele în conformitate cu prevederile legale, în unele cazuri, sau pentru că avem nevoie de aceste date pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră.
 • Dreptul dumneavoastră privind blocarea datelor dumneavoastră: În anumite cazuri stabilite juridic, vom bloca datele dumneavoastră, dacă ne solicitați acest lucru. Datele blocate sunt prelucrate ulterior numai într-o măsură foarte mică.
 • Dreptul dumneavoastră de a vă retrage consimțământul: Vă puteți retrage consimțământul acordat în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră nu va fi afectată de acest lucru, până la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră.
 • Dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră, în orice moment, cu efect pe viitor, în cazul în care prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră se realizează pe baza uneia dintre justificările legale prevăzute în articolul 6(1e sau 1f) din Regulamentul (UE) 2016/679. În cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu condiția să nu existe motive imperioase și legitime pentru o prelucrare ulterioară. Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct nu va constitui niciodată pentru noi un motiv imperios și legitim.
 • Dreptul dumneavoastră la portabilitatea datelor: La solicitarea dumneavoastră, vă putem pune la dispoziție anumite informații într-un format structurat, folosit în mod obișnuit și prelucrabil electronic.
 • Dreptul dumneavoastră de a vă adresa unei autorități de reglementare: Puteți face o contestație privind protecția datelor la o autoritate pentru protecția datelor. În acest scop, adresați-vă autorității pentru protecția datelor având competență asupra domiciliului dumneavoastră sau autorității pentru protecția datelor sub a cărei competență ne aflăm (indicată mai jos).

  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

Pentru a asigura controlul deplin asupra informațiilor dumneavoastră, aveți la dispoziție o serie cuprinzătoare de drepturi pe care le puteți folosi pentru a gestiona modul în care prelucrăm datele dumneavoastră.
Transmiterea către destinatari din afara SEE (Spațiul Economic European)

De asemenea, transmitem date cu caracter personal către destinatari din afara SEE, în așa-numitele state terțe. În acest caz, ne asigurăm ‒ înainte de transmiterea oricăror date ‒ fie că destinatarul oferă un nivel corespunzător de protecție a datelor (de ex. pe baza unei decizii privind caracterul adecvat, adoptate de Comisia UE pentru țara respectivă, sau pe baza unui acord conținând clauze contractuale UE standard, încheiat între Uniunea Europeană și destinatar), fie că v-ați exprimat consimțământul privind transmiterea datelor respective.

Ne vom bucura să vă punem la dispoziție o prezentare generală a destinatarilor din statele terțe, precum și o copie a prevederilor specifice agreate în scopul asigurării unui nivel corespunzător de protecție a datelor. Dacă doriți să ne solicitați acest lucru, vă rugăm să folosiți datele de contact furnizate în Secțiunea ”Punctul dumneavoastră de contact pentru toate întrebările referitoare la protecția datelor” de mai sus a acestor Informații privind Protecția Datelor.
Transmitem datele dumneavoastră către destinatari din afara UE numai atunci când este garantată protecția datelor
Valabil din data de: 13.11.2019
Versiunea: DPI_1.1.0_1.1.0_RO